Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete för sportfisket

Din positiva upplevelse är vår belöning

Det mesta av intäkterna från vår försäljning av fiskekort går tillbaka till området i form av bl.a. underhåll och utsättning av fisk. Vi har dessutom kartlagt våra vatten och taxerat dem i antingen naturvatten eller vatten där fiskutsättning görs. Vi har också lagt ner mycket tid på att göra det lätt för våra gäster att hitta i området och till alla våra fiskevatten i form av skyltar till alla vatten och även satt upp skyltar som visar var stigar till vattnen börjar.

Vår broschyr med fiskekarta är ett bra hjälpmedel när du ska hitta i området. Den broschyren går att beställa här på hemsidan men den finns även hos alla som säljer våra fiskekort. Fiskekartans vatten är numrerade och de numren återfinns även på skyltarna i området. Kartan visar dessutom om det är ett naturvatten, sommar/vinterfiske, avstånd till väg och om det finns vindskydd vid vattnet.

I vår folder ”Regler för sportfiske” kan man dessutom se vilka vatten man får fiska i från båt och om det finns speciella regler för vattnet. Var noga med att få med dig karta och regler när du ska ut och fiska hos oss, det underlättar för dig att hitta i området.

Ladda ner > Regler för sportfiske 2022

Vi har även en digital karta med information om och regler för alla våra fiskevatten, klicka på “dörren” till vänster i övre rubriken i kartan så öppnas kartans meny.

Du är viktig för oss i vårt miljöarbete

Vi är stolta och glada över vår fantastiska natur, och att vara rädd om vår värdefulla natur hoppas vi är en självklarhet för alla som vistas i Hotagsbygden och dess omgivningar. I det ligger också att inte skräpa ner och att ta vara på sina sopor på rätt sätt samt att ta hänsyn till vad Allemansrätten säger. Läs mer om hur du tar hand om dina sopor m.m. under ditt besök hos oss på Miljöarbete i Hotagsbygden