Välkommen till Rörvattnet

Rörvattnet är inkörsporten till vildmark och fjällvärld i den södra delen av Hotagsbygden

Byn Rörvattnet är vackert belägen i Rörvassdalen med utsikt över fjäll och sjö. Rörvattnet grundades officiellt 1761. Vid det tillfället bodde 4 familjer i byn. Att nybyggarna valde Rörvattnet berodde säkert på den goda tillgången på fisk och vilt och även slåtter- och betesmark för boskapsdrift. Rörvattnet befolkades sedan kontinuerligt och blev också serviceort för 10-talet familjer, som bodde i väglöst land i angränsande fjäll. Från 1900-talets början och fram till 1960-talet var skogsbruk den dominerande näringen i Rörvattnet med omnejd.

Som mest sysselsatte skogsavverkningar och timmerflottning flera hundra man, varav många kom från Norge och Finland. I mitten av 1960-talet byggdes vattenkraften i området ut. Efter kraftverksepoken ökade turismen markant. Matsal och personalbostäder från kraftverkstiden byggdes därför om för turiständamål, vilket bl.a. innebar etablering av en stugby och ett hotell med restaurang på 1970-talet. På 1990-talet tillkom också en fiskecamp med bl.a. stugor och servering. Rörvattnet är idag ett känt begrepp för fritidsfiskare och jägare. Men även andra naturälskare gästar byn för rekreation.

Mer information om byns historia > Rörvattnet, en fjällbys historia