Hit kom stenåldersjägare för 4000 år sedan.

Läs mer här för information om ALLA byarna i Hotagsbygden och Ansättfjällen

Här var bra jakt- och fiskeområden då som nu. Samerna har levat här länge – hur länge är mycket oklart.

Text om byarna hämtat från Kerstin Ekmans Hotagens Minne

”Hotagen är inte bara namnet på en bygd. Det finns ju också en by som heter så och där ligger Hotagens kyrka. Församlingen ingår i Föllinge pastorat. I byn finns församlingshemmet intill kyrkan. Det är på själva kyrkplatsen i Hotagen vi brukar ha våra hembygdsdagar. Kyrkan ligger på en udde i den sjö som från början har gett byn och bygden sitt namn. Hotagen är ett genuint naturnamn som har fästs vid sjön som en beskrivning av den långt innan det fanns någon bebyggelse vid dess stränder. De som en gång för länge sedan gav sjön det namn den nu har måste ha tyckt den var farlig med sitt lättrörda vatten häruppe där stormarna snabbt blåser upp från fjället. -AGEN betyder vatten, sjö. HOT- är släkt med ett fornvästnordiskt verb HVATA. Det betyder stinga och stöta. Ett annat besläktat ord är HVATR som har innebörden snabb. HOTAGEN skulle alltså kunna betyda det stingande vattnet – sjön som är snabb och farlig.

I mer än hundra år hade vår bygd ett självstyre som låg nära byarna. Kommunalfullmäktige i Valsjöbyn och Rötviken brukade cykla till stämmorna. I Hotagen grundades kommunen 1863. Stämman valde Isac Olofsson till ordförande. Han fick fyra riksdaler om året i ersättning, ledamöterna fick tre. Stämman ombesörjde fattigvård, vägunderhåll och postgång. Man diskuterade om rotehjonen, de människor som fick underhåll av kommunen, kunde användas vid vägbyggen. Skottpengar på varg, järv, lo och björn bestämdes. Man valde fjärdingsman. Hungeråren på 1860-talet drabbade också Hotagen. När frosten tog kornskörden fick fyrtiotvå hushåll bidrag. Det samlades in ljus till kyrkans belysning. Länge var varje hemmansägare skyldig att bidra med två ljus som vägde 4 lod. Torparna skulle bara lämna ett ljus. Klockaren och kyrkovaktmästaren fick sedan dela på stumparna, men de måste först se till att smörja remmarna i kyrkklockorna med dem. Om kyrkan strålade av ljus under julottan så var det alltså genom en gemensam och högst påtaglig insats.

Numera ingår Hotagen i Krokoms kommun som är den vidsträcktaste i landet. Men de gemensamma angelägenheterna i byn sköts fortfarande till en del av byborna själva genom föreningar och byalag.”

Du är viktig för oss i vårt miljöarbete

Vi är stolta och glada över vår fantastiska natur, och att vara rädd om den hoppas vi är en självklarhet för alla som vistas i Hotagsbygden och dess omgivningar. Vi uppmanar alla att ta vara på sina sopor på rätt sätt samt att ta hänsyn till vad Allemansrätten säger. Här har vi samlat information om miljöarbete i Hotagsbygden.