Välkommen till Häggsjövik

Hit till sjön med de häggbevuxna stränderna, kom de första nybyggarna i mitten av 1700-talet. Byns grundare kom från Lit. Bland de första bosättarna fanns även värmländska skogsarbetare som begett sig norrut för att söka jobb.

Häggsjövik var länge känd som spelmansbyn. Många skickliga fiol­ och dragspelare har sina rötter här.
Här bodde som mest omkring 250 personer. De flesta försörjde sig på jord­ eller skogsbruk. Under blomstringstiden i mitten av 1900­-talet fanns här tre affärer, post, hotell, skola med sex årskurser, två skräddare, två skomakare, hemvärn, telefonväxel och en aktiv pingstförsamling. Postens linjebuss, ”Expressen”, stod för en daglig förbindelse med Östersund.
Från 1960­-talet och några decennier framåt fanns en fabrik med legotillverkning av bland annat kabelsystem.

När skogsbruket mekaniserades och småjordbruken blev olönsamma avfolkades byn i snabb takt. Under 2000­-talet har utvecklingen delvis vänt och Häggsjövik har haft en liten inflyttning igen. Flera av de nya invånarna driver egna företag. Ett aktivt byalag bidrog till att Häggsjövik utsågs till Årets by i Krokom 2009.

Läs mer om Häggsjövik på byns egen hemsida.