Välkommen till Gunnarvattnet

Vid foten av fjället Penningkejsen och 2 km från norska gränsen ligger byn Gunnarvattnet

Skogs- och jordbruk har varit en livsnerv i Gunnarvattnet och fortfarande ger jorden och skogen arbetstillfällen. En del personer pendlar till sina arbeten inom hemtjänst, skola, dagis och andra serviceyrken.

I sjöarna Gunnarvattnet, Rörsjön samt skogstjärnarna finns öring, röding och sik. Många ”storfiskehistorier” berättar om enorma fångster från dessa vatten som idag ingår i det unika Hotagenkortet. För jaktintresserade öppnar sig stora områden där jakt efter ripa, gråfågel, hare och älg kan erbjudas. Många stora tjurar har fällts i byn. Ta gärna en tur efter våra vandringsleder som för dig till fina svamp och bärmarker. Vintertid når du dessa områden med skoter eller skidor.