Välkommen till Bakvattnet

Byn vid foten av blomsterfjället Ansätten

Bakvattnet, längs vägen till och granne med byn Åkersjön. Här finns mycket att göra. Vintertid lockar välpreparerade skidspår och skoterleder, utförsåkning, skidorientering, skotersafari och slädhundar. Under sommaren orientering, vandringsleder, naturstigar, blomstervandring, jakt och fiske och fäbodstigar. Här finns också det fina Natura 2000-skyddade naturreservatet Oldflån-Ansätten

Ett utdrag ur skriften Åkersjön–Bakvattnet:

”Nittiotvå kilometer nordväst om Östersund ligger två små bondbyar som heter Åkersjön och Bakvattnet. I jordbruksrationaliseringens tidevarv har lönsamheten minskat och numera finns inget jordbruk i byarna. Men folk vill bo kvar och sedan 1930-talet har den nya näringsgrenen turism smugit sig in. Just smugit sig in är rätta ordet.” Skriften i sin helhet

Oldflån-Ansättens naturreservat

Stanna till i vildmarken. Upplev den mjuka doften, se närmare på mångfalden bland mossorna och spana på det rika fågellivet runt omkring dig. Myrmarker är en fascinerande typ av natur.

Blomsterfjället Ansätten

I reservatets östra del reser sig Ansätten i stark kontrast till sin omgivning. Fjällets basiska bergarter har gett upphov till näringsrika jordar och en mycket rik växtlighet, därav smeknamnet Blomsterfjället. År 2016 noterades 214 olika arter av kärlväxter i området, och blomstervandringar anordnas varje år.

Det som är mest iögonfallande är ändå den stora mängden som finns av varje art. Ovanför slalombacken finns till exempel drivor av fjällsippor. Ett litet axplock ur mångfalden är olika orkidéer samt örten gullspira. Gullspira är sällsynt och förekommer bara i Härjedalen och Jämtland, där den växer i sluttande kalkrika myrar i fjälltrakterna.